ÁSZF

Az Általános Felhasználási Feltételek hatálya, alapelvek 
A jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: a „Felhasználási Feltételek”) határozzák meg a Downtown Razor Kft. (1073 Budapest, Erzsébet körút 34. földszint, 01 09 207284, a továbbiakban Szolgáltató) kizárólagos tulajdonában álló és a https://www.blacksheep-barbershop.hu/elnevezésű weboldal (a továbbiakban: a „Weboldal”) felhasználásának a feltételeit.
Felhasználónak (a továbbiakban: a „Felhasználó”) minősül minden olyan nagykorú természetes vagy jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki a Weboldalat felkeresi, azon keresztül időpontot foglal bármely szolgáltatásra, vagy feliratkozik a Weboldal hírlevelére. Kiskorú személyek nem minősülnek felhasználónak.

A Weboldal által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, hírlevélre való feliratkozással a Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Felhasználási Feltételeket. A Felhasználási Feltételek ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Felhasználási Feltételek változásait nyomon követi. Amennyiben a Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételeket nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal használatára, illetve a Weboldal által kínált szolgáltatások igénybevételére. A Weboldal tulajdonosa és/vagy működtetője jogosult a jelen Felhasználási Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított Felhasználási Feltételek hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított Felhasználási Feltételek publikálásra kerültek a Weboldalon. A Weboldal üzemeltetői mind a jelen Felhasználási Feltételekben, mind a Weboldalon „Black Sheep Barber Shop” néven is szerepelhetnek.
A Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. A Downtown Razor Kft., amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Felhasználó szolgáltatáshoz való hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni.

Alapfogalmak 
Üzemeltető: Downtown Razor Kft. 
Időpont foglalás: időpont foglalása a Weboldalon keresztül
Szolgáltatás: Hajvágás, borotválás, valamint a Weboldalon keresztül a tranzakciók lehetőségének biztosítása. Egy konkrét időponthoz, dátumhoz és helyszínhez köthető Black Sheep Barber Shop hajvágás vagy borotválás.

Weboldal: https://www.blacksheep-barbershop.hu/és azoknak minden microoldala


A Weboldalon több időpont megtalálható, ezeket a Black Sheep Barber Shop határozza meg, Felhasználó a megadott lehetőségek közül választ időpont, helyszín és elérhetőség alapján.
Változó tényezők: A szolgáltatás időpontja, a szolgáltatást végző borbély személye kivételes esetben (pl. betegség, szabadság) változhat.
A Downtown Razor Kft. mindent megtesz, hogy a változások minél kevésbé érintsék a szolgáltatás pontos és minőségi teljesítését.
Időkeret: A Downtown Razor Kft. törekszik arra, hogy az előre meghatározott időpontban pontosan, az előre meghatározott időkeret/időtartam alatt teljesítse a szolgáltatást, azonban az időkeret esetenként változhat.
Lemondás: A Felhasználó a szolgáltatást megelőzően 1 órával jogosult a díjmentes lemondásra.
Készpénzes fizetés: A megrendelés oldalon kiválasztható a készpénzes fizetés. Ebben az esetben a Felhasználó a szolgáltatás helyszínén és időpontjában, készpénzzel fizet.
Online bankkártyás fizetés: Webáruházunk részére a kényelmes és biztonságos online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja. Magyar Nemzeti Bank engedély száma: H-EN-I-1064/2013.
Bankkártya adatai áruházunkhoz nem jutnak el. Bankkártyás fizetéskor Önt átirányítjuk a Barion fizetőoldalára, így a fizetés közvetlenül az általuk üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, és nem a webáruház oldalán. 
Az internetes áruház az Ön kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet.
Áruházunkban az alábbi kártyatípusokkal fizethet:
• MasterCard
• Maestro
• Visa
• Visa Electron
• American Express
Reklamáció: A távozást követően reklamációt nem fogadunk el.
Viselkedési normák 
A Downtown Razor Kft. szolgáltatásainak igénybevételekor, és/vagy Weboldalon elfogadott viselkedés magában foglalja, hogy Felhasználó más felhasználókat faji, nemi, vallási, identitásbeli hovatartozásukban és emberi mivoltukban tiszteli, sem szavakkal, sem tettekkel nem sérti szándékosan vagy szándékán kívül.
Vásárlás 
Jegyvásárlás, lemondás

 • Az időpont foglalást a Weboldalon a Program naptár gombra kattintva lehet indítani. Miután felhasználó kiválasztotta a helyszínt, napot, borbélyt, szolgáltatást és időpontot, az adatok megadása után a lefoglalom gomb megnyomásával indíthatja el a foglalás folyamatát.
 • Az időpont foglalás véglegesítéséhez a Felhasználónak meg kell adnia a következő adatokat:
  • Név (vezeték, keresztnév, cégnév)
  • E-mail cím
  • Telefonszám
 • A szolgáltatás igénybevétele készpénzes fizetéssel lehetséges.
 • A sikeres időpont foglalásról a Szolgáltató a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben értesíti Felhasználót. A levél tartalmazza:
  • A szolgáltatás időpontját
  • A szolgáltatás helyszínét
  • A kiválasztott borbélyt
  • A foglalási nevet
 • Lemondás: Felhasználónak legkésőbb a szolgáltatás időpontja előtt 1 órával jelezni kell a +36 1 6144731 telefonszámon, vagy a visszaigazoló emailben a LEMONDOM linkre kattintva amennyiben nem tud részt venni a szolgáltatások. Egyéb (Facebookon, más e-mailen, stb. történő) lemondást nem áll módunkban elfogadni. Ha Felhasználó az Esemény kezdőpontja előtt 1 órával nem jelzi lemondási szándékát, úgy azt nem áll módunkban elfogadni.
 • Foglalás módosítása: Foglalási értéket, a foglalást követő és/vagy megelőző időszakban történő promóciós ajánlat tárgyaként megfogalmazott kedvezmény mértékével utólagosan csökkenteni nem lehet.

Fénykép készítés 
A foglalás véglegesítésével, továbbá a szolgáltatáson való részvétellel felhasználó elfogadja, hogy a szolgáltatás helyszínén fénykép készülhet róla, melyet a Downtown Razor Kft. korlátozás nélkül felhasználhat.
Promóciók

 • A Downtown Razor Kft-nek joga van kedvezményeket adni a szolgáltatás eredeti árából. Ezen kedvezmények feltételeit egyoldalúan megváltoztathatja.
 • A Downtown Razor Kft. érdekkörét érintően Harmadik Fél is nyújthat kedvezményeket külön megállapodás alapján (pl. kuponakciók stb.), ez esetben azonban a Black Sheep Barber Shop nem vállal felelősséget az adott partner ÁSzF-e és Adatkezelése iránt.

Hírlevél

 • A Weboldal használatának során Szolgáltató lehetőséget nyújt Hírlevélre történő feliratkozásra a Downtown Razor Kft. által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos információkról, lehetőségekről, hírekről, akciókról, újdonságokról történő folyamatos tájékoztatás biztosítása érdekében.
 • A Hírlevél-szolgáltatás igénybevétele illetőleg az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.
 • A Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatokról nyilvántartást vezet. A nyilvántartásban rögzített adatok harmadik fél számára kizárólag az érintett Felhasználó előzetes hozzájárulásával adhatók át.
 • A Felhasználó az adatainak megadásával felhatalmazza a Szolgáltatót, hogy a hozzájárulása visszavonásáig ezen adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 rendeletnek (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezéseinek megfelelően kezelje.
 • A Felhasználó a Hírlevél-szolgáltatásról korlátozás és indokolás nélkül bármikor, ingyenesen leiratkozhat. Ebben az esetben a Szolgáltató az általa vezetett nyilvántartásból haladéktalanul törli a Felhasználó adatait. A Felhasználó a visszavonó nyilatkozatot megteheti a Hírlevélben található leiratkozó linkre kattintva.

Közösségi oldalak, marketing 
A Weboldalt lehetőség van a Felhasználó Facebook, Pinterest, YouTube vagy Instagram fiókjával összekötni. Amennyiben Felhasználó él ezzel a lehetőséggel, úgy részese lesz a Black Sheep Barber Shop közösségének az adott külső oldalon is, így felkerülhetnek az Esemény dokumentált anyagai (pl. fényképek) a közösségi oldalakra is, ahol Felhasználó beazonosítható lesz. Ismerősei, barátai látni fogják, hogy a Black Sheep Barber Shop közösség része.
A Downtown Razor Kft. szolgáltatásának időtartama alatt kép- és hangfelvétel készülhet, melyet Black Sheep Barber Shop marketing célokra használhat. Felhasználó a foglalás véglegesítésével, illetve a szolgáltatáson való részvétellel hozzájárul, hogy a róla készült kép- és hangfelvételeket a Szolgáltató pr- és marketingtevékenységében felhasználja.
Felelősség 
A Downtown Razor Kft. semmilyen körülmények között nem garantálja, hogy a szolgáltatás (ideértve a Weboldalt és minden hozzárendelt tartalmat, valamint az Eseményt) zavartalanul és hiba nélkül fog működni.
A Downtown Razor Kft. nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget az alábbiakra:

 • Hibák vagy hiányosságok a Weboldalon vagy a szolgáltatás igénybevételekor
 • A szolgáltatás igénybevételekor vagy a Weboldalon bármely meghibásodás vagy a weboldal használatának megszakítása
 • A Weboldalon lévő tartalmak (pl. időpontok) elérhetősége
 • A szolgáltatás igénybevételét követően, a távozás utáni reklamációkért

Irányadó jog, felügyeleti szervek 
A Szolgáltató és Felhasználó közötti jogviszonyra a magyar jog irányadó. A felek esetleges jogvita esetén, hatáskörtől függően kikötik a Szolgáltató székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.
A Szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetősége: 1364 Bp., Pf. 144; fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

Az Adatvédelmi Tájékoztató eléréséhez kattints ide.
Bármilyen kérdés vagy panasz esetén keressen minket. 

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy adatkezelő jogfelfogása és jogértelmezése szerint 2018. május 25. napjától a GDPR rendelet rendelkezései az elsődlegesen irányadóak, különös tekintettel amennyiben a jelen pontban hivatkozott ágazati jogszabályok adott esetben a GDPR iránymutatásaival ellentétest rendelkezést tartalmaznak. Amennyiben a hivatkozott ágazati jogszabályok esetlegesen a GDPR által nem szabályozott kérdéseket rendeznek, abban az esetben a hivatkozott ágazati jogszabályok az irányadóak. Abban az esetben is az ágazati jogszabályok az irányadóak, amennyiben a személyes adatok védelme érdekében szigorúbb szabályokat határoznak, mint adott esetben a GDPR.

Tudomásul veszem, hogy a Downtown Razor Kft. (Székhely: 1073 Budapest, Erzsébet körút 34. földszint) adatkezelő által a www.blacksheep-barbershop.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: megrendelő neve, telefonszáma, e-mail címe, számlázási és szállítási címe.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff